• Image 1

O sołectwie

Materiały do wykonania projektu tablicy udostępniła Ewelina Lesner.

Łężyce to niewielka, licząca około 500 mieszkańców kaszubska wieś, położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo.

Ten urokliwy zakątek położony jest w Otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, otoczony zielonymi lasami, usytuowany bardzo blisko aglomeracji Trójmiejskiej, stanowi doskonałe miejsce do spędzania czasu wolnego na łonie natury.

Nazwa Łężyce (kaszub. Łãżëce) pochodzi od słowa łęg, łąg, który wskazuje łąkę, teren podmokły. Wieś Łężyce została założona na prawie niemieckim (niem. Lensitz) oraz należała kiedyś do majątku niemieckiego. Pierwsze wzmianki na temat wsi pochodzą z 1355 roku, a w 1400 roku nadano jej prawo polskie. Kiedyś funkcjonowała tutaj cegielnia oraz folwark – przypadło to na wiek XIX.  Z XIX wieku zachowały się dwory należące kiedyś do rodu Roszczynialskich i Woyke. Groby skrzynkowe pochodzące z IV w p.n.e. odkryte na polu jednego z gospodarzy świadczą o długim istnieniu polany jako miejsca osadniczego. Łężycka polana oraz lasy były bardzo ważnym miejscem obrony Gdyni oraz Kępy Oksywskiej podczas ataku wojsk hitlerowskich, miedzy innymi podczas intensywnych walk we wrześniu 1939 roku oraz w marcu 1945 roku.  Łężyckie lasy to nie tylko piękno przyrody ukształtowane w wyniku działania cofania się lodowca, ale także miejsce o bogatej historii zbroczone polską krwią.
W skład Łężyc wchodzą wybudowania Gacyny, Rogulewo wraz z funkcjonującą leśniczówką oraz Głodówko z zabytkową osadą leśną zbudowaną z czerwonej cegły.

Z wsią Łężyce wiąże się bardzo ciekawa historia powstania.

Warto obejrzeć ruiny stanowiska dalmierza niemieckiej obrony przeciwlotniczej oraz ładnie utrzymany cmentarz wojenny z pomnikiem żołnierzy polskich (1 Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte) i radzieckich. Na cmentarzu w bratnich mogiłach spoczywa 4281 żołnierzy, którzy zginęli w okolicznych miejscowościach: Koleczkowie, Bojanie i in. Znajduje się tutaj również osobny pomnik ufundowany przez gminę Wejherowo z krzyżem prawosławnym.

W obrębie wsi położone są mniejsze osady: Rogulewo wraz z funkcjonującą leśniczówką, Głodówko z zabytkową osadą leśną liczącą ponad 100 lat zbudowaną z prawdziwej czerwonej cegły, Gacyny oraz wybudowania: Strasznica, Mordarnia, Rębiska, Gwiżdżówka.

W okolicach wsi znajdowało się przez kilkadziesiąt lat składowisko odpadów komunalnych. Dzięki funduszom unijnym oraz współpracy Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w roku 2005 powstał w tym miejscu nowoczesny i kompleksowy zakład zagospodarowania odpadów "EKO DOLINA". Obszar starego składowiska jest rekultywowany, a odzyskany ze złoża odpadów biogaz jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej.

Dzięki modernizacji infrastruktury dokonanej  przez Spółkę "EKO DOLINA" poprzez spełnianie punktów Porozumienia Społecznego wiele firm wybrało Łężyce na siedzibę swojego zakładu. Między innymi są to firmy: F.P.U.H. Silvan - producent mebli, Domax Sp. z o.o. - największy producent okuć metalowych oraz złączy , Lumar PPHU - producent toreb i plecaków, PONGO - kompleksowe SPA z hotelem dla psa i kota, ZENTEX - hurtownia obuwia, Zajazd "BOSS", Ośrodek Jeździecki "Pomerania", DW Mebel S.C. – producent mebli sklepowych, wystawienniczych, promocyjnych, MGT – drukarnia offsetowa świadcząca usługi poligraficzne w zakresie druku, projektowania graficznego, obsługi introligatorskie, HENZYM – przetwórstwo tworzyw sztucznych metodą wtrysku, obróbka metali,WIWRA – producent wind, Rezydencja Senior – dom spokojnej starości, Currenda - archiwum komornicze.