2019

Program działalności Stowarzyszenia na 2019 rok:
 1. Wieczorek Seniora połączony z Dniem Babci i Dniem Dziadka
 2. Akcja Sprzątanie Łężyc
 3. Organizacja wycieczek grupowych dla mieszkańców sołectwa Łężyce finansowanych w 80% przez Stowarzyszenie: 1 długa w lato do 6 dni – lipiec + 4 dniowa czerwiec + dla seniorów w razie wolnych środków
 4. Organizacja XII edycji konkursu na Najlepszego Ucznia sołectwa Łężyce – kryterium ocen od 4,0
 5. Dofinansowane w 50% przez Stowarzyszenie - zmiana zgodnie z Uchwałą WZ nr 7/2019 - każdy mieszkaniec od 2-go roku życia ma prawo zakupu 2 szt.  biletów do kina/ na osobę/ na rok - mieszkaniec dokonuje sam zakupu i na podstawie faktury na Stowarzyszenie otrzymuje zwrot w kwocie 50% za bilet.
 6.  Dofinansowanie w 50% biletów do imprez kulturalnych np.:  teatr, musical, koncert, kabaret dla mieszkańców sołectwa Łężyce – do kwoty 200 zł brutto/osoba/na rok
 7.  Finansowanie autobusu do kościoła do Rumi
 8. Dofinansowanie do zajęć sportowo – rekreacyjnych - dofinansowanie do 80 % ale nie więcej niż 50 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla mieszkańców sołectwa Łężyce
 9. Dofinansowanie korepetycji i języków obcych do 80% ale nie więcej niż do kwoty 200 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla dzieci z sołectwa Łężyce
 10.  Dofinansowanie do indywidualnych obozów, półkolonii i kolonii na terenie Polski dla dzieci i młodzieży sołectwa Łężyce - dofinansowanie do 80 %, do kwoty nie wyższej niż 1000 zł brutto/dziecko/na rok
 11. Organizacja obozu dochodzeniowego letniego przez Stowarzyszenie - dofinansowanie do 80 %, do kwoty nie wyższej niż 1000 zł brutto/dziecko/na rok – łączna kwota 1000 zł na dziecko/na rok dot. pkt 11 i 12 Programu Działania na rok 2019.
 12. Organizacja i sfinansowanie badań: usg piersi, prostaty i mammografii – dla mieszkańców sołectwa Łężyce nie posiadających pakietu medycznego w zakładzie pracy – 1 osoba raz w roku
 13. Organizacja Mszy św. pod kapliczką w Łężycach
 14. Inwestycje z Gminą Wejherowo -  budowa chodnika wzdłuż Al. Parku  Krajobrazowego - Łężyce do Eko Doliny - ciąg dalszy 100 000 zł
 15. Dofinansowanie w 80% w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji - do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/m-c- przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem)
 16.  Dofinansowanie sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce do 80% wydatków, do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/rok-  na podstawie skierowania z NFZ
 17. Dofinansowanie w 80%  dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/m-c -przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem)
 18.  Pomoc rzeczowa mieszkańcom sołectwa Łężyce znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub poszkodowanych w  wypadkach losowych– przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem)
 19. Zabawa choinkowa/ paczki dla dzieci do lat 15 mieszkających w sołectwie Łężyce