Stowarzyszenie Szansa dla Nas

Łężyce to niewielka, licząca ponad 500 mieszkańców kaszubska wieś, położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo.

Łężyce

urokliwy zakątek położony jest w Otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, otoczony zielonymi lasami,
usytuowany bardzo blisko aglomeracji Trójmiejskiej, stanowi doskonałe miejsce do spędzania czasu wolnego na łonie natury.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
W związku z tym, że 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) chcielibyśmy Cię poinformować, że Twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jako administrator przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji usługi związanej z działalnością statutową
Chcemy Cię także poinformować, że:

1. Nasze dane kontaktowe to: Stowarzyszenie „Szansa dla Nas” z siedzibą w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 22, 84-207 Koleczkowo
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail szansadlanas@wp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do celów zwiazanych z działalnością Stowarzyszenia (np. zapisy na wycieczki itp.).
4. Twoje dane będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, firmom windykacyjnym (w przypadku niewywiązania się z płatności)
6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Stowarzyszenia z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
Image

W skład członków Zarządu Stowarzyszenia na dzień 11.12.2019r.
wchodzą:

-       Ewa Bergmann - Prezes Zarządu
-       Grażyna Jakubek - Wiceprezes Zarządu
-       Liliana Ulenberg – Skarbnik

W skład członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na dzień 07.01.2020r.
wchodzą:

-      Aleksandra Wołodin
-      Wioletta Grubba
-       Beata Glenska
Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
0r
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą "Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców sołectwa wsi Łężyce" .
0r
w wyniku konkursu, nazwę zmieniono na Stowarzyszenie "Szansa dla Nas".
0osób
liczba członków Stowarzyszenia