2021

Uchwała nr 7/2021 z dn. 17.05.2021r.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Szansa dla Nas” zatwierdza Program Działania na rok 2021:

Pogram działalności Stowarzyszenia „Szansa dla Nas” na 2021 rok:

 1. Akcja Sprzątanie Łężyc
 2. Organizacja wycieczek grupowych dla mieszkańców sołectwa Łężyce finansowanych w 80% przez Stowarzyszenie: 1 długa w lato do 6 dni – lipiec + 2 x 1 dniowe
 3. Organizacja IX edycji konkursu na Najlepszego Ucznia sołectwa Łężyce – kryterium ocen od 4,0
 4. Współpraca z Sołtysem, KGW
 5. Organizacja zawodów pasterskich
 6. Dofinansowane w 50% przez Stowarzyszenie - vouchery do kina – raz w roku – 2 bilety/na każdą osobę od 2 roku życia
 7. Dofinansowanie w 50% biletów do imprez kulturalnych np.: teatr, musical, koncert, kabaret dla mieszkańców sołectwa Łężyce – do kwoty 200 zł brutto/osoba/na rok
 8. Finansowanie autobusu do kościoła do Rumi
 9. Dofinansowanie do zajęć sportowo – rekreacyjnych - dofinansowanie do 80 % ale nie więcej niż 50 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla mieszkańców sołectwa Łężyce
 10. Dofinansowanie korepetycji i języków obcych do 80% ale nie więcej niż do kwoty 250 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla dzieci z sołectwa Łężyce
 11. Aktualizacja tablic Stowarzyszenia
 12. Dofinansowanie do indywidualnych obozów, półkolonii i kolonii na terenie Polski dla dzieci i młodzieży sołectwa Łężyce - dofinansowanie do 80 %, do kwoty nie wyższej niż 1000zł brutto/dziecko/na rok
 13. Organizacja obozu dochodzeniowego letniego przez Stowarzyszenie - dofinansowanie do 80 %, do kwoty nie wyższej niż 1000zł brutto/dziecko/na rok – łączna kwota 1000 zł na dziecko/na rok dot. pkt 12 i 13 Programu Działania na rok 2020.
 14. Organizacja i sfinansowanie badań: usg piersi, prostaty i mammografii – dla mieszkańców sołectwa Łężyce nie posiadających pakietu medycznego w zakładzie pracy – 1 osoba raz w roku
 15. Organizacja Mszy św. pod kapliczką w Łężycach
 16. Inwestycje z Gminą
 17. Dofinansowanie w 80% w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji - do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/m-c- przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem)
 18. Dofinansowanie sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce do 80% wydatków, do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/rok- na podstawie skierowania z NFZ
 19. Dofinansowanie w 80% dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/m-c -przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem)
 20. Pomoc rzeczowa mieszkańcom sołectwa Łężyce znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub poszkodowanych w wypadkach losowych– przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem)
 21. Zabawa choinkowa/ paczki dla dzieci do lat 15 mieszkających w sołectwie Łężyce. Paczki otrzymują tylko dzieci, które przyjdą z rodzicem lub rodzic.