2023

Pogram Działania Stowarzyszenia na 2023 rok:

 1. Organizacja spotkania dla Seniorów, Babć i Dziadków z sołectwa Łężyce.
 2. Akcja „Sprzątanie Łężyc”
 3. Finansowanie autobusu do Kościoła do Rumi
 4. Współpraca z Sołtysem, KGW „Łężyckie Białki”
 5. Organizacja wycieczek grupowych dla mieszkańców sołectwa Łężyce finansowanych w 80% przez Stowarzyszenie: 1 wycieczka długa oraz jedna wycieczka 1 dniowa – w pierwszej kolejności uprawnionymi z korzystania z  wycieczek Stowarzyszenia są członkowie Stowarzyszenia „Szansa dla Nas” – mieszkańcy sołectwa Łężyce.
 6. Organizacja XI edycji konkursu na Najlepszego Ucznia sołectwa Łężyce – kryterium ocen od 4,0
 7. Dofinansowanie 2 voucherów do kina – do 80% kosztu voucheru/ na rok/ na 1 osobę
 8. Dofinansowanie do imprez kulturalnych np.: teatr, musical, koncert, kabaret itd. dla mieszkańców sołectwa Łężyce – do kwoty 250 zł brutto/osoba/na rok
 9. Dofinansowanie do zajęć sportowo – rekreacyjnych - dofinansowanie do 80 % do kwoty nie wyższej niż 70 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla mieszkańców sołectwa Łężyce
 10. Stypendia dla uczniów – przyznawanie pomocy na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów
 11. Dofinansowanie do indywidualnych obozów, półkolonii i kolonii na terenie Polski dla dzieci i młodzieży mieszkającej w  sołectwie  Łężyce - dofinansowanie do 80 %, do kwoty nie wyższej niż 1000zł brutto/dziecko/na rok.
 12. Organizacja obozu dochodzeniowego letniego przez Stowarzyszenie - dofinansowanie do 80 %, do kwoty nie wyższej niż 1000zł brutto/dziecko/na rok – łączna kwota 1000 zł na dziecko/na rok dot. pkt 11 i 12 Programu Działania na rok 2022.
 13. Organizacja imprezy dla dzieci – Dzień Dziecka/Pożegnanie lata.
 14. Organizacja i sfinansowanie badań: usg piersi, mammografii, cytologii i prostaty – dla mieszkańców sołectwa Łężyce nie posiadających pakietu medycznego w zakładzie pracy – 1 osoba,  raz w roku.
 15. Organizacja Mszy św. pod kapliczką w Łężycach
 16. Organizacja Jubileuszu 20 lecia Stowarzyszenia.
 17. Inwestycje z Gminą – modernizacja ulicy Świerkowej
 18. Dofinansowanie w 80% w indywidualnych przypadkach kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji w kwocie 250 zł/ rok lub 500 zł/na 2 lata –  pomoc przyznawana  na podstawie wniosku, dokumentacji dot. leczenia pacjenta, skierowania z NFZ wymagającego specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji, faktury- przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 19. Dofinansowanie w 80% do sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce dowydatków, do kwoty 250 zł/ rok lub 500 zł/na 2 lata brutto/rok- pomoc przyznawana  na podstawie wniosku, dokumentacji dot. leczenia pacjenta oraz skierowania z NFZ, że pacjent został skierowany do sanatorium, faktury - przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
 20. Zapomogi dla mieszkańców sołectwa Łężyce- przyznawanie pomocy zgodnie z Regulaminem przyznawania zapomóg
 21. Zabawa choinkowa/ paczki dla dzieci do lat 15 mieszkających w sołectwie Łężyce
 22. Punkty z Programu Działania: 5,6,7,8,9,11,12,14,18,19 traktowane są jako darowizny.
 23. Wszystkie zadania z Programu Działania na rok 2023 będą realizowane w ramach dostępnych środków finansowych..