2014

Program działalności Stowarzyszenia na 2014 rok:
 1.  Wieczorek Seniora połączony z Dniem Babci i Dniem Dziadka.
 2. Ferie zimowe dla dzieci z sołectwa Łężyce.
 3. Akcja Sprzątanie Łężyc.
 4.  Dzień Rodziny z akcentem kaszubskim.
 5. Organizacja wycieczek grupowych na terenie Polski, finansowanych w 80% przez Stowarzyszenie
 1. ​Organizacja VII edycji konkursu na Najlepszego Ucznia sołectwa Łężyce, protokół Komisji Konkursowej.
 2. Częściowa refundacja zakupu podręczników oraz przyborów szkolnych (300 zł/dziecko) dla dzieci mieszkańców sołectwa w trudnej sytuacji materialnej (dot. uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i zawodowych) – przychód na osobę w rodzinie nie większy niż  539 zł miesięcznie.
 3. Pomoc finansowa mieszkańcom sołectwa Łężyce w indywidualnych przypadkach losowych dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji - każdorazowo przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (jeżeli jest potrzeba to decyzje może podjąć Zarząd Stowarzyszenia) o uwzględnieniu indywidualnie złożonego wniosku.
 4. Pomoc w postaci zakupu żywności, opału członkom Stowarzyszenia w trudnej sytuacji materialnej.
 5. Dofinansowane w 50% przez Stowarzyszenie - vouchery do kina, bilety do:  teatru, musical, koncert, kabaret dla mieszkańców Sołectwa Łężyce.
 6.  Finansowanie autobusu do kościoła do Rumi.
 7. Dofinansowanie do zajęć aerobiku oraz karnetów na siłownię, basen - dofinansowanie do 80% ale nie więcej niż do kwoty 40 zł/1 osobę/miesiąc dla mieszkańców Sołectwa Łężyce.
 8. Dofinansowanie do przedszkoli do 80% ale nie więcej niż do kwoty 400 zł/1 dziecko/miesiąc dla mieszkańców Sołectwa Łężyce .
 9. Dofinansowanie korepetycji  do 80% ale nie więcej niż do kwoty 150 zł/1 osobę/miesiąc dla mieszkańców Sołectwa Łężyce,
 10. Dofinansowanie do obozów, kolonii na terenie Polski dla dzieci i młodzieży sołectwa Łężyce - dofinansowanie do 80 %:

Obóz dochodzeniowy lato 2014
Obóz Judo w Kamieniu Krajeńskim - lato 2014
 

 1. Organizacja i sfinansowanie badań z dodatkową wizytą po otrzymaniu wyników: usg piersi, prostaty i mammografii – dla mieszkańców Sołectwa Łężyce - bez ograniczeń wiekowych.
 2. Organizacja Mszy pod kapliczką w Łężycach:

​          3 Maja - Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny/Matki Boskiej Zielnej

 1. Inwestycje z Gminą Wejherowo - utwardzanie  płytami jomb ulicy Jałowcowej - dofinansowanie ze strony Stowarzyszenia do 50% kosztów inwestycji - zgodnie z uchwałą Walnego zgromadzenia z dn.29.07.2014r.
 2. Dofinansowanie 80% wydatków, jednak  kwoty nie wyższej niż 2000 zł na  pobyt w sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce (warunek: skierowanie od lekarza).
 3. Zabawa choinkowa dla dzieci do lat 15-stu, mieszkających w sołectwie Łężyce.