2015

Pogram działalności Stowarzyszenia na 2015 rok:
 1. Wieczorek Seniora połączony z Dniem Babci i Dniem Dziadka. Więcej...
 2. Organizacja obozu dochodzeniowego w ferie zimowe dla dzieci z sołectwa Łężyce oraz obozu dochodzeniowego w okresie letnim dla dzieci z sołectwa Łężyce- czytaj więcej...
 3. Akcja Sprzątanie Łężyc
 4. Organizacja Dnia Rodziny – zawody o Puchar Bałtyku 2015 w nordic walking – sierpień
 5. Organizacja wycieczek grupowych dla mieszkańców sołectwa Łężyce finansowanych w 80% przez Stowarzyszenie:
  maj 3 dniowa  - Warszawa
  •     lipiec – Mazury
  •     sierpień  Pieniny 
 6. Organizacja VIII edycji konkursu na Najlepszego Ucznia sołectwa Łężyce,
 7. Organizacja na wiosnę i jesień zabawy dla seniorów – uczestnicy przynoszą własny koszyk, Stowarzyszenie organizuje salę, dj
 8. Częściowa refundacja zakupu podręczników oraz przyborów szkolnych (300 zł/dziecko) dla dzieci mieszkańców Łężyc uczących się  w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach średnich oraz zawodowych przyznawane będzie rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, tj. w przypadku  gdy dochód w takiej rodzinie na jednego jej członka nie  przekracza kwoty 574 zł miesięcznie, a w przypadku  osób samotnie wychowujących dochód ten nie przekracza kwoty 1148 zł.
 9. Pomoc finansowa mieszkańcom sołectwa Łężyce w indywidualnych przypadkach losowych dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji - każdorazowo przyznanie pomocy na podstawie wniosku z uzasadnieniem, wymagane zaświadczenia o dochodach – przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
 10. Pomoc w postaci zakupu żywności, opału członkom Stowarzyszenia w trudnej sytuacji materialnej -  każdorazowo przyznanie pomocy na podstawie wniosku z uzasadnieniem, wymagane zaświadczenia o dochodach – przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
 11. Dofinansowane w 50% przez Stowarzyszenie - vouchery do kina, bilety do:  teatru, musical, koncert, kabaret dla mieszkańców Sołectwa Łężyce
 12. Finansowanie autobusu do kościoła do Rumii
 13. Dofinansowanie do zajęć oraz karnetów na siłownię, basen, aerobik, vacu line, rolettic - dofinansowanie do 80% ale nie więcej niż do kwoty 100 zł/1 osobę/miesiąc dla mieszkańców Sołectwa Łężyce.
 14. Dofinansowanie do zajęć judo, karate, tańców, nordic walking- dofinansowanie do 80 %.
 15. Dofinansowanie do przedszkoli - zgodnie z uchwałą nr 6/2015 Walnego Zgromadzenia z dn. 14.03.2015r.
 16. Dofinansowanie korepetycji  do 80% ale nie więcej niż do kwoty 150 zł/1 osobę/miesiąc dla mieszkańców Sołectwa Łężyce,
 17. Dofinansowanie do obozów, kolonii na terenie Polski dla dzieci i młodzieży sołectwa Łężyce - dofinansowanie do 80 %
 18. Organizacja i sfinansowanie badań z dodatkową wizytą po otrzymaniu wyników: usg piersi, prostaty i mammografii – dla mieszkańców Sołectwa Łężyce - bez ograniczeń wiekowych.
 19. Organizacja mszy pod kapliczką w Łężycach - sierpień
 20. Inwestycje z Gminą Wejherowo - utwardzanie płytami jomb ulic: Jarzębinowej, Dębowej, wjazd do świetlicy - dofinansowanie ze strony Stowarzyszenia do 50% kosztów inwestycji – pozostała kwota z roku 2014 – 26 400 zł, dodatkowa kwota z budżetu 2015 -  50.000 zł.
 21. Dofinansowanie 80% wydatków, jednak  kwoty nie wyższej niż 2000 zł na  pobyt w sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce - każdorazowo przyznanie pomocy na podstawie wniosku ze skierowaniem od lekarza -  Komisja Rewizyjna będzie rozpatrywać wniosek,
 22. Budowa zewnętrznej siłowni w ramach operacji pn. „Aktywnie możemy więcej – budowa ogólnodostępnego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Łężycach" - otwarcie ,

Zabawa choinkowa dla dzieci do lat 15 mieszkających w sołectwie Łężyce.