2016

Pogram działalności Stowarzyszenia na 2016 rok

W związku z planowanymi podwyżkami zasiłku rodzinnego plan działania na 2016r. może ulec zmianie. 

 1. Wieczorek Seniora połączony z Dniem Babci i Dniem Dziadka (uczestnicy zapisują się u członków Zarządu)-krótki reportaż
 2. Akcja Sprzątanie Łężyc
 3. Organizacja Dnia Rodziny – zawody o Puchar Bałtyku 2016 w „nordic walking” – 13 sierpień 2016
 4. Organizacja wycieczek grupowych dla mieszkańców sołectwa Łężyce finansowanych w 80% przez Stowarzyszenie: 1 długa w lato do 6 dni, 2 x 1 dniowe - Pomorze Środkowe
 5. Organizacja IX edycji konkursu na Najlepszego Ucznia sołectwa Łężyce– kryterium ocen od 4,0
 6. Częściowa refundacja zakupu podręczników oraz przyborów szkolnych (200 zł brutto podręczniki + 100 zł brutto przybory szkolne/dziecko) dla dzieci mieszkańców Łężyc uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach średnich oraz zawodowych -  Zarząd i Komisja Rewizyjna rozpatruje wniosek (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem)
 7. Dofinansowanie w 80% w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji - do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/m-c- przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem)
 8. Dofinansowanie w 80%  dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/m-c -przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem)
 9. Pomoc w postaci zakupu żywności, opału mieszkańcom sołectwa Łężyce znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub poszkodowanych w  wypadkach losowych– przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem)
 10. Dofinansowane w 50% przez Stowarzyszenie - vouchery do kina zakupywane przez Zarząd Stowarzyszenia – raz w roku – 2 bilety/na każdą osobę od 3 roku życia
 11. Dofinansowanie w 50% biletów do imprez kulturalnych np.:  teatr, musical, koncert, kabaret dla mieszkańców sołectwa Łężyce – do kwoty 200 zł brutto/osoba/na rok
 12. Finansowanie autobusu do kościoła do Rumi
 13. Dofinansowanie do zajęć sportowo – rekreacyjnych - dofinansowanie do 50 % ale nie więcej niż 50 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla mieszkańców sołectwa Łężyce
 14. Dofinansowanie do zajęć artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych itp. - dofinansowanie do 50% ale nie więcej niż 50 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla mieszkańców sołectwa Łężyce
 15. Dofinansowanie do przedszkoli i żłobków  do 80% wydatków poniesionych na przedszkole i żłobek,  ale nie więcej niż 200 zł brutto/  na  dziecko/miesiąc dla mieszkańców sołectwa Łężyce-  Zarząd i Komisja Rewizyjna rozpatruje wniosek (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem)
 16. Dofinansowanie korepetycji i zajęć j.angielskiego do 80% ale nie więcej niż do kwoty 150 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla dzieci z sołectwa Łężyce
 17. Dofinansowanie zajęć z języka obcego  do 80% ale nie więcej niż do kwoty 100 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla dorosłych mieszkańców  z sołectwa Łężyce
 18. Dofinasowanie do obozów dochodzeniowych dla dzieci i młodzieży sołectwa Łężyce organizowanych przez Stowarzyszenie– do 80%
 19. Dofinansowanie do indywidualnych obozów, półkolonii i kolonii na terenie Polski dla dzieci i młodzieży sołectwa Łężyce - dofinansowanie do 80 %, do kwoty nie wyższej niż 800 zł brutto/dziecko/na rok
 20. Organizacja i sfinansowanie badań: usg piersi, prostaty i mammografii – dla mieszkańców sołectwa Łężyce nie posiadających pakietu medycznego w zakładzie pracy – 1 osoba raz w roku
 21. Organizacja Mszy św. pod kapliczką w Łężycach maj
 22. Inwestycje z Gminą Wejherowo - wykonanie oświetlenia oraz utwardzenie plytami jomb ul. Kasztanowej w Łężycach  Rogulewie 
 23. Dofinansowanie sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce do 80% wydatków, do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/rok-  Zarząd i Komisja Rewizyjna rozpatruje wniosek (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem).

Zabawa choinkowa/ paczki dla dzieci do lat 15 mieszkających w sołectwie Łężyce.