2020

Uchwała nr 10/2019

Walne Zgromadzenie zatwierdza Program Działania na rok 2020 o treści:

 1. Wieczorek Seniora połączony z Dniem Babci i Dniem Dziadka – 2 luty 2020
 2. Akcja Sprzątanie Łężyc
 3. Organizacja wycieczek grupowych dla mieszkańców sołectwa Łężyce finansowanych w 80% przez Stowarzyszenie: 1 długa w lato do 6 dni – sierpień (w góry) - wycieczka nie odbędzie się ze względu na koronawirusa COVID-19 (Uchwała nr/2020 z dn. 24.06.20202r.).
  Natomaist wycieczki 1 dniowe odbędą się – 18 ipiec (sobota) – Chełmno- Bydgoszcz- Solec Kujawski , sierpień - Gdańsk 
 4. Organizacja XIII edycji konkursu na Najlepszego Ucznia sołectwa Łężyce – kryterium ocen od 4,0
 5. Dofinansowane w 50% przez Stowarzyszenie - każdy mieszkaniec od 2-go roku życia ma prawo zakupu 2 szt.biletów do kina/ na osobę/ na rok - mieszkaniec dokonuje sam zakupu i na podstawie faktury na Stowarzyszenie otrzymuje zwrot w kwocie 50% za bilet.
 6. Dofinansowanie w 50% biletów do imprez kulturalnych np.:  teatr, musical, koncert, kabaret dla mieszkańców sołectwa Łężyce – do kwoty 200 zł brutto/osoba/na rok
 7. Finansowanie autobusu do kościoła do Rumi
 8. Dofinansowanie do zajęć sportowo – rekreacyjnych - dofinansowanie do 80 % ale nie więcej niż 50 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla mieszkańców sołectwa Łężyce
 9. Dofinansowanie korepetycji i języków obcych do 80% ale nie więcej niż do kwoty 250 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla dzieci z sołectwa Łężyce
 10. Dofinansowanie do indywidualnych obozów, półkolonii i kolonii na terenie Polski dla dzieci i młodzieży sołectwa Łężyce - dofinansowanie do 80 %, do kwoty nie wyższej niż 1000 zł brutto/dziecko/na rok 
 11. Organizacja obozu dochodzeniowego letniego przez Stowarzyszenie - dofinansowanie do 80 %, do kwoty nie wyższej niż 1000 zł brutto/dziecko/na rok – łączna kwota 1000 zł na dziecko/na rok  -udział na podstawie regulaminu - Stowarzyszenie nie organizuje obozu dochodzeniowego ze względu na koronowirusa COVID-19
 12. Organizacja i sfinansowanie badań: usg piersi, prostaty i mammografii – dla mieszkańców sołectwa Łężyce nie posiadających pakietu medycznego w zakładzie pracy – 1 osoba raz w roku
 13. Organizacja Mszy św. pod kapliczką w Łężycach
 14. Inwestycje z Gminą Wejherowo -  budowa chodnika wzdłuż Al. Parku  Krajobrazowego - Łężyce do Eko Doliny - ciąg dalszy 100 000 zł
 15. Dofinansowanie w 80% w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji -pomoc społeczna udzielana z godnie z Uchwała walnego zgromadzenia lub regulaminem
 16. Dofinansowanie sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce do 80% wydatków, do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/rok-  na podstawie skierowania z NFZ
 17. Dofinansowanie w 80%  dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/m-c - pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem
 18. Pomoc rzeczowa mieszkańcom sołectwa Łężyce znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub poszkodowanych w  wypadkach losowych -pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem

Zabawa choinkowa/ paczki dla dzieci do lat 15 mieszkających w sołectwie Łężyce