Wpłaty i wypłaty

Wypłaty za poprzedni miesiąc będą dokonywane po uprzednim kontakcie ze Skarbniczką.