Stowarzyszenie

 
 
W dniu 22.12.2018 r. w naszym sołectwie Łężyce stała się straszna tragedia. Spalił się dom (bliźniak)- jedna część całkowicie spłonęła, drugiej poddasze oraz dół został zalany. Dwie rodziny zostały bez dachu nad głową. Na miejscu tragedii obecny był Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, Radny Gminy Wejherowo Stanisław Bieszk oraz Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zbigniew Kowalewski. Jedna z rodzin korzysta z mieszkania socjalnego w Bolszewie, druga ze względu na dojazdy do pracy przebywa u rodziny w Łężycach.

Nasze  Stowarzyszenie  „Szansa dla Nas” założyło konto pomocy dla pogorzelców pn.  „Pomoc rodzinom poszkodowanym w pożarze – Łężyce 22.12.2018 r.”,  którzy w wyniku pożaru stracili dach nad głową.

Adres konta to:
Stowarzyszenie „Szansa dla Nas”,
Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 22, 84-207 Koleczkowo.
Nr rachunku bankowego to 25 1940 1076 3086 7356 0043 0000 Bank Credit Agricole


Zbiórka ta będzie organizowana do 30 czerwca 2019r.
Zbiórka do puszek 2019/125/OR – do 31 stycznia 2019r.


Obowiązek informacyjny
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
W związku z tym, że 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) chcielibyśmy Cię poinformować, że Twoje dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Jako administrator przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji usługi związanej z działalnością statutową
Chcemy Cię także poinformować, że:
  1. Nasze dane kontaktowe to: Stowarzyszenie „Szansa dla Nas” z siedzibą w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 22, 84-207 Koleczkowo
  2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail szansadlanas@wp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do celów zwiazanych z działalnością Stowarzyszenia (np. zapisy na wycieczki itp.).
  4. Twoje dane będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, firmom windykacyjnym (w przypadku niewywiązania się z płatności)
  6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Stowarzyszenia z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
 

W 2003 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą "Stowarzyszenie na rzecz  mieszkańców sołectwa wsi Łężyce" .

W 2006 r. w wyniku konkursu, nazwę zmieniono na Stowarzyszenie "Szansa dla Nas". Obecnie Stowarzyszenie liczy 165 członków.
 

W skład członków Zarządu Stowarzyszenia na dzień 12.11.2018r. wchodzą:

-       Ewa Bergmann - Prezes Zarządu

-       Grażyna Jakubek - Wiceprezes Zarządu

-       Liliana Ulenberg – Skarbnik

-       Ewelina Oleszko  – Członek  Zarządu

 

W skład członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na dzień 19.09.2018r. wchodzą:

-       Aleksandra Wołodin

-       Anna Pietrzykowska

-       Jadwiga Śledź


Statut Stowarzyszenia
 

Copyright © 2009-2012 Stowarzyszenie "Szansa dla Nas"