Stowarzyszenie

 

W 2003 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą "Stowarzyszenie na rzecz  mieszkańców sołectwa wsi Łężyce" .

W 2006 r. w wyniku konkursu, nazwę zmieniono na Stowarzyszenie "Szansa dla Nas". Obecnie Stowarzyszenie liczy 165 członków.
 

W skład członków Zarządu Stowarzyszenia na dzień 07.11.2015r. wchodzą:

-       Ewa Bergmann - Prezes Zarządu

-       Katarzyna Wolska - Wiceprezes Zarządu

-       Liliana Ulenberg – Skarbnik

-       Ewelina Oleszko  – Członek  Zarządu

 

W skład członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na dzień 19.03.2016r. wchodzą:

-       Anna Kreft

-       Anna Pietrzykowska

-       Zbigniew Klebba.


Statut Stowarzyszenia
 

Copyright © 2009-2012 Stowarzyszenie "Szansa dla Nas"