Pomoc pogorzelcom

Z dniem 30 czerwca 2019r została zakończona zbiórka pieniędzy na rzecz Pogorzelców. 


Zebrano 64 112,02 zł w tym do puszek  3 004,30 zł.

W związku z tym, że nie doszło do porozumienia pomiędzy stronami (dwie rodziny pogorzelców) środki znajdują się na lokacie.