WALNE ZGROMADZENIE 27.03.2019

Zarząd Stowarzyszenia „Szansa dla Nas” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27 marca 2019r. (środa) o godzinie 17.45 (pierwszy termin) oraz o godz. 18.00 (drugi termin) w świetlicy w Łężycach.

 
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Obrad
3. Przyjęcie Porządku Obrad
4. Wybór komisji:
-        mandatowo- skrutacyjnej
-        wnioskowej
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej.
6. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w roku 2018.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad.
                                              
 
                                                                                                         Zarząd Stowarzyszenia

 
 
Copyright © 2009-2012 Stowarzyszenie "Szansa dla Nas"