WALNE ZGROMADZENIE 28.08.2019

 
                                                                 O G Ł O S Z E N I E
 
 
 
Zarząd Stowarzyszenia „Szansa dla Nas” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2018r. (środa) o godzinie 16.45 (pierwszy termin) oraz o godz. 17.00 (drugi termin) w świetlicy w Łężycach.
 
Porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Obrad
  3. Przyjęcie Porządku Obrad
  4. Wybór komisji:
  • mandatowo- skrutacyjnej
  1. Zatwierdzenie zmian do Programu Działania na rok 2019
  2. Zamknięcie obrad.
                                               
 
                                                                                                             Zarząd Stowarzyszenia

Copyright © 2009-2012 Stowarzyszenie "Szansa dla Nas"