Konkurs na Najlepszego Ucznia

U  W A G A !!!   

Zarząd Stowarzyszenia „Szansa dla Nas” ogłasza XII edycję konkursu na
Najlepszego Ucznia Sołectwa Łężyce.
 
Prosimy o zgłaszanie kandydatów – uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich wraz z udokumentowaną średnią ocen powyżej 4,0 do dnia 21.07.2019r.
 
Świadectwa prosimy dostarczać Zarządowi Stowarzyszenia.
 
Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz tablicach ogłoszeń.
 
Rozdanie nagród nastąpi w dniu ustalonym z Laureatami konkursu w siedzibie Stowarzyszenia.
 
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów.
 
 
Zarząd Stowarzyszenia

Copyright © 2009-2012 Stowarzyszenie "Szansa dla Nas"