2013

Stowarzyszenie w ramach realizacji celów określonych w Statucie w roku 2013 podjęło i realizuje następujące akcje społeczne:


 

 • Organizacja i sfinansowanie Wieczorku Seniora połączony z Dniem Babci i Dniem Dziadka dla mieszkańców wsi Łężyce,
 • Akcja Sprzątanie Łężyc,
 • Dzień Rodziny z Siłaczami Pomorza - zawody o Puchar Wójta Gminy Wejherowo, Puchar Pomorza Strong Man dla mieszkańców wsi Łężyce,
 • Organizacja wycieczek na terenie Polski, finansowanych w 80% przez Stowarzyszenie dla mieszkańców wsi Łężyce:
 1. czerwiec - Licheń
 2. lipiec– Mazury, Kanał Elbląski
 3. sierpień - Zakopane
 4. październik - zamek w Gniewie, Faktoria - Pruszcz Gdański;
 • Organizacja konkursu fotograficznego nt. "Wiosna w Łężycach" dla mieszkańców sołectwa Łężyce,
 • Organizacja konkursu na najlepszego ucznia sołectwa Łężyce - protokół, zdjęcia
 • Organizacja Mszy Świętej z okazji rocznicy poświęcenia kapliczki Gwiazdy Morza w Łężycach,
 • Organizacja Mszy Świętej - Matka Boska Zielna,
 • Częściowa refundacja zakupu podręczników oraz przyborów szkolnych (300 zł/dziecko) dla dzieci mieszkańców sołectwa Łężyce będących w trudnej sytuacji materialnej (dot. uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i zawodowych) – przychód na osobę w rodzinie nie większy niż  539 zł miesięcznie,
 • Sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Łężyc- ośrodek Jantar,
 • Organizacja Mszy Świętej wraz z poczęstunkiem z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia,
 • Pomoc finansowa mieszkańcom sołectwa Łężyce w indywidualnych przypadkach losowych dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji - każdorazowo przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (jeżeli jest potrzeba to decyzje może podjąć Zarząd Stowarzyszenia) o uwzględnieniu indywidualnie złożonego wniosku,
 • Pomoc w postaci zakupu żywności, opału członkom Stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji materialnej zamieszkujących Sołectwo Łężyce,
 • Dofinansowanie  na vouchery do kina, teatru, na koncert, kabaret, musical w wysokości 50%, ale nie więcej niż do kwoty 150 zł/1 osoba/ kwartał dla mieszkańców Łężyc,
 • Dofinansowanie w 80% do zajęć aerobiku oraz karnetów na siłownię, basen - dofinansowanie do 80% ale nie więcej niż do kwoty 40 zł/1 osobę/miesiąc dla mieszkańców Łężyc,
 • Dofinansowanie do przedszkoli do 80% ale nie więcej niż do kwoty 400 zł/1 dziecko/miesiąc 
 • Dofinansowanie korepetycji  do 80% ale nie więcej niż do kwoty 150 zł/1 osobę/miesiąc dla mieszkańców Sołectwa Łężyce,
 • Dofinansowanie zajęć judo, tańców dla dzieci i młodzieży z Sołectwa Łężyce,
 • Dofinansowanie utworzonej drużyny piłkarskiej reprezentującej sołectwo Łężyce, 
 • Finansowanie autobusu do kościoła do Rumi dla mieszkańców Łężyc,
 • Organizacja i sfinansowanie badań z dodatkową wizytą po otrzymaniu wyników: usg piersi, prostaty i mammografii – dla mieszkańców Łężyc, 
 • Inwestycje z Gminą Wejherowo:  dofinansowanie wykonania oświetlenia na ulicach: Obwodowa (do końca) i  Wierzbowa (częściowo),
 • Dofinansowanie 80% wydatków, jednak  kwoty nie wyższej niż 2000 zł na  pobyt w sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce (warunek: skierowanie od lekarza),
 • Zabawa choinkowa dla dzieci z Sołectwa Łężyce.
 
 
Copyright © 2009-2012 Stowarzyszenie "Szansa dla Nas"