2018

 

 
Pogram działalności Stowarzyszenia na 2018 rok:
 
1. 
Wieczorek Seniora połączony z Dniem Babci i Dniem
2. Akcja Sprzątanie Łężyc
3. 
Organizacja wycieczek grupowych dla mieszkańców sołectwa Łężyce finansowanych w 80% przez Stowarzyszenie: 1 długa w lato do 6 dni – sierpirń , 2 x 1 dniowe – czerwiec i sierpień + dla seniorów
4. 
Organizacja XI edycji konkursu na Najlepszego Ucznia sołectwa Łężyce – kryterium ocen od 4,0
5. 
Częściowa refundacja zakupu podręczników oraz przyborów szkolnych (200 zł brutto podręczniki + 100 zł brutto przybory szkolne/dziecko) dla dzieci mieszkańców Łężyc uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjum, szkołach średnich oraz zawodowych -  Zarząd i Komisja Rewizyjna rozpatruje wniosek (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem)
6. Dofinansowanie w 80% w indywidualnych przypadkach dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej i rehabilitacji - do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/m-c- przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem)
7.
Dofinansowanie w 80%  dot. pokrycia kosztów rehabilitacji osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/m-c -przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem)
8. 
Pomoc rzeczowa mieszkańcom sołectwa Łężyce znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub poszkodowanych w  wypadkach losowych– przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem)
9. Dofinansowane w 50% przez Stowarzyszenie - vouchery do kina zakupywane przez Zarząd Stowarzyszenia – raz w roku – 2 bilety/na każdą osobę od 2 roku życia
10. Dofinansowanie w 50% biletów do imprez kulturalnych np.:  teatr, musical, koncert, kabaret dla mieszkańców sołectwa Łężyce – do kwoty 200 zł brutto/osoba/na rok
11. Finansowanie autobusu do kościoła do Rumi
12. Dofinansowanie do zajęć sportowo – rekreacyjnych - dofinansowanie do 80 % ale nie więcej niż 100 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla mieszkańców sołectwa Łężyce - od 1 kwietnia 2018
13. Dofinansowanie do przedszkoli i żłobków  do 80% wydatków poniesionych na przedszkole i żłobek,  ale nie więcej niż 200 zł brutto/  na  dziecko/miesiąc dla mieszkańców sołectwa Łężyce-  Zarząd i Komisja Rewizyjna rozpatruje wniosek (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem)
14. Dofinansowanie korepetycji i języków obcych do 80% ale nie więcej niż do kwoty 200 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla dzieci z sołectwa Łężyce
15. 
Dofinansowanie zajęć z języka obcego  do 80% ale nie więcej niż do kwoty 100 zł brutto/1 osobę/miesiąc dla dorosłych mieszkańców  z sołectwa Łężyce
16. 
Dofinasowanie do obozów dochodzeniowych dla dzieci i młodzieży sołectwa Łężyce organizowanych przez Stowarzyszenie– do 80%
17. Dofinansowanie do indywidualnych obozów, półkolonii i kolonii na terenie Polski dla dzieci i młodzieży sołectwa Łężyce - dofinansowanie do 80 %, do kwoty nie wyższej niż  800 zł brutto/dziecko/na rok
18. Organizacja i sfinansowanie badań: usg piersi, prostaty i mammografii – dla mieszkańców sołectwa Łężyce nie posiadających pakietu medycznego w zakładzie pracy – 1 osoba raz w roku
19. Organizacja Mszy św. pod kapliczką w Łężycach
20. Organizacji uroczystości 15 lecia działalności Stowarzyszenia
21.Inwestycje z Gminą Wejherowo -  budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego - Łężyce do Eko Doliny – 120 000 zł
22. Dofinansowanie sanatorium dla mieszkańców sołectwa Łężyce do 80% wydatków, do kwoty nie wyższej niż 500 zł brutto/rok-  Zarząd i Komisja Rewizyjna rozpatruje wniosek (pomoc społeczna udzielana zgodnie z regulaminem)
23.
Zabawa choinkowa/ paczki dla dzieci do lat 15 mieszkających w sołectwie Łężyce
Copyright © 2009-2012 Stowarzyszenie "Szansa dla Nas"