2009

Stowarzyszenie w ramach realizacji celów określonych w Statucie w roku 2009 podjęło i z sukcesem przeprowadziło następujące akcje społeczne:


  • Organizacja i sfinansowanie Dnia Seniora,
  • Organizacja Akcji "Sprzątanie Łężyc",
  • Sfinansowanie doposażenia placu zabaw (karuzele, huśtawki, bujaki),
  • Sfinansowanie budowy oświetlenia przy ul. Topolowej, Al. Parku Krajobrazowego, Jałowcowej,
  • Organizacja i sfinasowanie Dnia Rodziny połączonego z II Turniejem Piłki Nożnej,
  • Organizacja i sfinansowanie Konkursu dla Najlepszego Ucznia z sołectwa Łężyce z szkół: podstawowej, gimnazjum i średniej,
  • Organizacja i sfinansowanie Imprezy Integracyjnej,
  • Organizacja i współfinansowanie Zabawy Choinkowej oraz zakup paczek świątecznych dla dzieci do 16 r.ż. w wysokości po 50 PLN na każde dziecko z Sołectwa Łężyce.
Copyright © 2009-2012 Stowarzyszenie "Szansa dla Nas"