2008

Stowarzyszenie w ramach realizacji celów określonych w Statucie w roku 2008 podjęło i z sukcesem przeprowadziło następujące akcje społeczne:


 

 • Organizacja i sfinansowanie Dnia Seniora,
 • Organizacja Akcji "Sprzątanie Łężyc",
 • Organizacja i sfinansowanie Dnia Rodziny,
 • Finansowanie wynajmu sali sportowej na zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Łężyc – jeden raz w miesiącu oraz dofinansowanie karnetowych zajęć sportowych dla mieszkańców Łężyc oraz kosztów transportu autobusowego na zajęcia,
 • Organizacja i sfinansowanie Festynu Integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa – impreza plenerowa,
 • Organizacja i sfinansowanie Konkursu dla Najlepszego Ucznia z Sołectwa Łężyce z szkół: podstawowej, gimnazjum i średniej,
 • Częściowa refundacja zakupu podręczników szkolnych dla dzieci mieszkańców Sołectwa (dot. uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i zawodowych) – dla rodzin najuboższych,
 • Organizacja i sfinansowanie Zabawy Choinkowej oraz zakup paczek świątecznych dla dzieci do 16 r.ż. w wysokości po 50 PLN na każde dziecko z Sołectwa Łężyce,
 • Pomoc finansowa mieszkańcom Sołectwa Łężyce w indywidualnych przypadkach losowych dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej,
 • Finansowanie działalności drużyny piłki nożnej juniorów,
 • Sfinansowanie niedzielnych kursów autobusu do kościoła,
 • Sfinansowanie budowy ogrodzenia placu zabaw.
Copyright © 2009-2012 Stowarzyszenie "Szansa dla Nas"