2006

Stowarzyszenie w ramach realizacji celów określonych w Statucie w roku 2006 podjęło i z sukcesem przeprowadziło następujące akcje społeczne:


 

 • Dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania wody,
 • Dofinansowanie budowy placu zabaw, ogrodzenia wokół stawu p/poż.,
 • Organizacja i sfinansowanie Dnia Seniora,
 • Organizacja Akcji "Sprzątanie Łężyc",
 • Sfinansowanie kursu języka angielskiego dla mieszkańców Sołectwa,
 • Sfinansowanie wynajmu sali sportowej na zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Łężyc- jeden raz w miesiącu oraz dofinansowanie karnetowych zajęć sportowych dla mieszkańców Łężyc,
 • Organizacja i sfinansowanie Festynu Integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - impreza plenerowa,
 • Dofinansowanie Akcji utwardzania dróg w obrębie Sołectwa,
 • Finansowanie działalności drużyny piłki nożnej juniorów,
 • Częściowa refundacja zakupu podręczników szkolnych dla dzieci mieszkańców Sołectwa (dot. uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i zawodowych),
 • Zorganizowanie i dofinansowanie w okresie wiosenno – letnim wycieczek autokarowych na terenie Polski dla mieszkańców Sołectwa,
 • Organizacja i sfinansowanie Zabawy Choinkowej oraz zakup paczek dla dzieci z Sołectwa Łężyce,
 • Pomoc finansowa mieszkańcom Sołectwa Łężyce w indywidualnych przypadkach losowych dot. pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy medycznej- każdorazowo przyznanie pomocy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia po uwzględnieniu indywidualnie złożonego wniosku.

Copyright © 2009-2012 Stowarzyszenie "Szansa dla Nas"