2005

Stowarzyszenie w ramach realizacji celów określonych w Statucie w roku 2005 podjęło i z sukcesem przeprowadziło następujące akcje społeczne:


 

 
  • Organizacja Akcji "Sprzątanie Łężyc",
  • Organizacja i sfinansowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka – impreza plenerowa,
  • Sfinansowanie akcji dot. badań mammograficznych dla mieszkanek Sołectwa,
  • Sfinansowanie modernizacji sieci wodociągowej w Łężycach,
  • Organizacja i sfinansowanie Festynu Integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - impreza plenerowa,
  • Częściowa refundacja zakupu podręczników szkolnych dla dzieci mieszkańców Sołectwa (dot. uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich i zawodowych),
  • Zorganizowanie i dofinansowanie w okresie wiosenno – letnim wycieczek autokarowych na terenie Polski dla mieszkańców Sołectwa,
  • Organizacja i sfinansowanie Zabawy Choinkowej oraz zakup paczek dla dzieci z Sołectwa Łężyce,
  • Zakup paczek świątecznych, żywnościowych dla najuboższych,
  • Współfinansowanie remontu budynku poszkolnego w Łężycach.

Copyright © 2009-2012 Stowarzyszenie "Szansa dla Nas"